این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این محصول با هدف قطع و وصل جریان سیال در

مشاهده

این نوع شیر با هدف استفاده در منطقه های مسکونی

مشاهده

قابل استفاده در تمامی شرایط آب و هوایی شیر آتش

مشاهده

موارد کاربری این شیر در زیر زمین با تخلیه خودکار

مشاهده

این محصول با هدف وصل و قطع جریان سیال تاسیسات

مشاهده

برای کنترل نمودن فشار سیال در سیستم های تاسیسات صنعتی

مشاهده

این شیر در آخر خطوط جریان جهت تخلیه آن مورد

مشاهده

پوشش دهی رنگ پودری اپوکسی جامد روی کلیه سطوح داخلی

مشاهده

شیر تیغه ای در صنعت های غذایی و آشامیدنی ،

مشاهده

برای وصل و قطع جریان سیال های خورنده به طور

مشاهده

موارد استفاده از این محصول تقلیل فشار به طور اتوماتیک

مشاهده

برای کنترل نمودن فشار سیالات در تاسیسات صنعتی و ساختمانی

مشاهده

پوشش رنگ سیلیکون نقره ای روی تمامی سطوح خارجی و

مشاهده

ابعاد و سوراخکاری فلنج مطابق با ASME B16.5 لازم به نیروی

مشاهده

نیاز به نیروی خیلی کم جهت باز و بسته کردن

مشاهده

مزیت ها: حداقل احتیاج به سرویس و نگهداری در طول مدت

مشاهده

مورد استفاده برای ورود و خروج هوا به شبکه با

مشاهده

مسدود کننده از جنس آلومینیوم با روکش لاستیکی از جنس

مشاهده

هنگام نصب به جهت پیکان حک شده روی بدنه شیر

مشاهده

پوشش رنگ سیلیکون نقره ای روی کلیه سطوح داخلی و

مشاهده

برای ممانعت از برگشت جریان سیالات در تاسیسات ساختمانی و

مشاهده

بسته گردیدن سریع مسدود کننده با فشار فنر عدم برگشت

مشاهده

پوشش رنگ پودری اپکسی جامد روی همه ی سطوح داخلی

مشاهده

محدوده کاربرد و طریقه نصب : این صافی در خطوط

مشاهده