زانوی استیل


فلنج استیل آس استیل برترین فروشنده زانوی استیل در ایران می باشد.
زانویی ها ( Elbows ) به منظور تغییر جهت مسیر به کار می روند. از انواع زانویی می توان به نوع و 180º 90 º ،45º اشاره کرد که در سایز ها، ضخامت ها، آلیاژ ها و درز دار و مانسیمان بودن موجود می باشند.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در فلنج استیل آس استیل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

زانوی استیل

خرید زانوی استیل

فروش زانوی استیل

قیمت زانوی استیل

نماینده فروش زانوی استیل

نمایندگی زانوی استیل
لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.