زانوی کربن استیل


زانوی کربن استیل
زانویی ها ( Elbows ) به منظور تغییر جهت مسیر به کار می روند. از انواع زانویی می توان به نوع و 180º 90 º ،45º اشاره کرد که در سایز ها، ضخامت ها، آلیاژ ها و درز دار و مانسیمان بودن موجود می باشند.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در فلنج استیل آس استیل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

زانوی کربن استیل

خرید زانوی کربن استیل

فروش زانوی کربن استیل

قیمت زانوی کربن استیل

نماینده فروش زانوی کربن استیل

نمایندگی زانوی کربن استیل
لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.